زندگی سبز

باچشمان فرو بسته لب بر جام زندگی نهاده و اشک سوزان بر کناره زرین آن فرو می ریزیم ،تا آنگاه که دست مرگ نقاب از دیدگان ما بردارد در آنموقع خواهیم فهمید که این کاسه حیات از اول خالی بوده و ما جزباده خالی چیزی از آن ننوشیده ایم/.

جملات قصار از مولای متقیان امام علی (ع)
نویسنده : نادر صمدی ساربانقلی - ساعت ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٢
 

1) دنیا دو روز است؛یک روز موافق و یک روز مخالف میل توست،روزی که موافق است مغرور مشو و روزی که مخالف است صبر کن.

2) منگر که گوینده کیست بنگر که گفتارش چیست.

تحقیر کسی بر جامه ژنده مکن -------   بر ظاهر خلق هیچگاه خنده مکن

هر جاکه کسی لب به سخن باز کند -------گفتار ببین،نظر به گوینده مکن

3) دلسوزترین مردم نسبت به تو آن کسی است که بیش از دیگران در اصلاح تو بکوشد.

4) از جمله بندگان نزد خدا کسی محبوبتر است که برای بندگان خدا سودمندتر است. (پیامبر اکرم)

5) اگر گوینده دانا نیستی شنونده پذیرا باش.

6) بدترین مردم کسی است که به عیوب خود کور و به عیوب دیگران بینا باشد.

7) فرصت مانند ابر در می گذرد پس فرصت خوب را غنیمت شمرید.

8) بین دو کار فرق بسیار است؛کاری که خوشی آن بگذرد و رنج و زحمتش بماند و کاری که رنج آن بگذرد و اجر و مزدش باقی بماند.

9) آفت علم عمل نکردن به آن و آفت عمل اخلاص نداشتن در آن است.

10) همانا روزگذشته در گذشته و آینده آشکار نیست پس حال را دریاب و برای کار وقت را غنیمت بدان.

11) برای هرزنده مرگ وبرای هر چیزی نابودی است.

12) عجب دارم از کسی که مرگ را از یاد می برد با اینکه به مرگ دیگری می نگرد.

13) هر نفسی که انسان از سینه بر می آرد گامی به سوی مرگ بر   می دارد.

14) سه کار خطر هلاک در بردارد؛بی پروائی در حضور سلطان و امین شمردن خائنین و خوردن زهر برای آزمایش!؟

15) نادان سنگی است که آب از آن نجوشد و درختی است که شاخه آن سبز نشود و زمینی است که گیاه آن نروید.

16) علم انسان را رستگار می سازد وامّا جهل انسان را در تباهی      می اندازد. 

17) دانا با دیده دل و جان می بیند و نادان به چشم ظاهر می نگرد.

18) دانا زنده است اگر چه مرده باشد؛نادان مرده است اگر چه زنده باشد.

19) یادمان باشد همیشه مردم به نرمی رام می شوند.

20) اگر به کسی نکوئی کردی پوشیده بدار و اگر کسی باتو نکوئی کرد آشکار ساز.

21) کسیکه هوای نفس بر عقلش چیره شود برایش رسوایی آورد.

22) از دلبستگی زیاد به زنان و حرص به لذتها بر حذر باش زیرا شیفته زنان به محنت افتد و فریفته لذات خوار و زبون گردد.

24) زیادی وام راستگو را دروغگو می کند.

25) خرد زیوری است و بیخردی عیب است . دور اندیشی سرمایه سود است و سهل انگاری مایه آسیب.

26) از افتادن دیگری دل خود را شاد مکن زیرا نمی دانی زمانه برای تو چه پیش آورد.

27) بزرگواری به خرد وفرهنگ است نه به دارائی و دودمان!

28) نادانی مرد از سه چیز شناخته می شود؛سخن کردن در آنچه ندانسته و پاسخ دادن به آنچه که از وی نپرسند و بی پروائی در کارها.

29) از گردش روزگار گوهر مردان آشکار می شود.

30) علم آدمی را به عقل رهبری می کند؛پس کسی که علم آموخت عاقل شد.

31) اندیشه مرد آیینه ای است که خوب و بد اعمال او را نمایان می کند.

32) پیش از آنکه سائل از تو چیزی بخواهد به بخشش بپرداز زیرا اگر مجال دهی لب به سوال گشاید بیش از آنچه به او می بخشی آبرویش را     می ریزی.

33) وسوسه مانند رهگذری از راه می رسد؛بر در قلب می کوبد و لابه می کند که به عنوان میهمان به درون آید،اگر اورا به درون راه دهید سرور خانه خواهد شد. (پیامبر اکرم)

34) هر دردی را درمانی است جز بداخلاقی که درمان پذیر نیست.

35) محبت نردبان رفعت است؛محبت را فراموش نکنید و آن را ناچیز مشمارید.

36) دانش به از مال است که دانش تورا پاسبان است و تو مال را نگهبان.

37) مالی بهتر از عقل و عبادتی مانند تفکّر نیست. (پیامبر اکرم) 

38) خودپرستی آفت دوستی و باعث تباهی فرد است.

در خرابات مغان نور خدا می بینم ------- این عجب بین که چه نوری در کجا   می بینم

جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو ------- خانه می بینی و من خانه خدا می بینم  (حافظ)